ไม้ระแนง

 

 

 
 
 

  คุณสมบัติของไม้ระแนง "GREEN WOOD"

•  ไม้ระแนง "GREEN WOOD" เป็นผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ (WPC: Wood Plastic Composite)

•  ไม้ระแนง "GREEN WOOD" ผลิตจาก ไวนิล (Vinyl PVC) ผสมกับผงไม้ธรรมชาติ (Wood Flour)

•  ไม้ระแนง "GREEN WOOD" เนื่องจากมีส่วนผสมของไม้ธรรมชาติ จึงให้ผิวสัมผัสและภาพลักษณ์เสมือนไม้จริงมากกว่าวัสดุทดแทนไม้ชนิดอื่นๆ

•  ไม้ระแนง "GREEN WOOD"ทนทานต่อสภาพอากาศ ความชื้น และ แมลงที่กัดกินไม้ (ปลวก มอด และ แมลงปีกแข็งต่างๆ)

•  ไม้ระแนง "GREEN WOOD" ไม่มีปัญหาเรื่องการบิดงอ และ ไม่บวมน้ำ

•  ไม้ระแนง "GREEN WOOD" มีน้ำหนักเบา ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้าง

•  ไม้ระแนง "GREEN WOOD" ง่ายต่อการติดตั้ง สะดวก รวดเร็ว

•  ไม้ระแนง "GREEN WOOD" มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้แตกหักได้ยาก 

•  ไม้ระแนง "GREEN WOOD" มีสีสรรสวยงามเสมือนไม้จริง   

 

 

 

1.ไม้ระแนง "GREEN WOOD" รุ่นไม้คลิปล็อค  ขนาด 0.5 " x 1.5 " ยาว 3,4 เมตร สีของไม้มี  สีโอ๊คดำ , สีขาว , สีโอ๊คแดง , สีไม้แอ๊ช

2.ไม้ระแนง "GREEN WOOD" รุ่นไม้คลิปล็อค  ขนาด 1 " x 1 " ยาว 3,4 เมตร สีของไม้มี  สีโอ๊คดำ , สีขาว , สีโอ๊คแดง , สีไม้แอ๊ช

3.ไม้ระแนง "GREEN WOOD" รุ่นไม้คลิปล็อค ขนาด 0.5 " x 2 " ยาว 3,4 เมตร สีของไม้มี  สีโอ๊คดำ , สีขาว , สีโอ๊คแดง , สีไม้แอ๊ช 

4.ไม้ระแนง "GREEN WOOD" รุ่นไม้คลิปล็อค ขนาด 0.5 " x 3 " ยาว 3,4 เมตร สีของไม้มี  สีโอ๊คดำ , สีขาว , สีโอ๊คแดง , สีไม้แอ๊ช